Rijksbesluit Onderzoeksraad voor veiligheid

Geraadpleegd op 18-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 12-10-2005.
Geldend van 12-10-2005 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 12-10-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling Onderzoeksraad voor veiligheid

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling Onderzoeksraad voor veiligheid
    Artikel: 18

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 12-10-2005)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
12-10-2005 t/m 01-02-2005 Wijziging 23-09-2005 Stb. 2005, 478 23-09-2005 Stb. 2005, 478
01-02-2005 Nieuwe-regeling 10-12-2004 Stb. 2004, 679 06-01-2005 Stb. 2005, 20 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in werking treedt.1)
Naar boven