Wijzigingsbesluit In- en uitvoerbesluit strategische goederen (wederuitvoer van strategische goederen)

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 24-12-2004 t/m 31-07-2008

Besluit van 10 december 2004, houdende de zevenentwintigste wijziging van het In- en uitvoerbesluit strategische goederen (wederuitvoer van strategische goederen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 november 2004, nr. WJZ 4065968;

Gelet op de artikelen 2a, eerste en vijfde lid, en 2b van de In- en uitvoerwet;

De Raad van State gehoord (advies van 25 november 2004, nr. W 10.04.0528/II);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 6 december 2004, nr. WJZ4076683;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 december 2004

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken ,

C. E. G. van Gennip

Uitgegeven de drieëntwintigste december 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina