Vaststellingsregeling aanvraagperioden en subsidieplafonds Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s 2005

[Regeling vervallen per 16-11-2005.]
Geldend van 19-12-2004 t/m 15-11-2005

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 december 2004, nr. WJZ 4078522, houdende vaststelling van enkele aanvraagperioden en subsidieplafonds krachtens de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5 en artikel 6 van de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 16-11-2005]

Artikel 2

[Vervallen per 16-11-2005]

Artikel 3

[Vervallen per 16-11-2005]

Artikel 4

[Vervallen per 16-11-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 december 2004

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina