Besluit aanwijzing controle-instantie welzijnsnormen nertsen (PPE) 2004

[Regeling vervallen per 23-04-2006.]
Geldend van 09-10-2005 t/m 22-04-2006

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 9 december 2004 houdende aanwijzing van een controle-instantie krachtens de Verordening welzijnsnormen nertsen (PPE) 2003 (Besluit aanwijzing controle-instantie welzijnsnormen nertsen (PPE) 2004)

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op artikel 10a van de Verordening welzijnsnormen nertsen (PPE) 2003;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-04-2006]

Voor de controle als bedoeld in artikel 10a van de Verordening welzijnsnormen nertsen (PPE) 2003 is de navolgende instantie aangewezen:

B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector, gevestigd te Utrecht.

Artikel 2

[Vervallen per 23-04-2006]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing controle-instantie welzijnsnormen nertsen (PPE) 2004.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 9 december 2004

J.J. Ramekers

voorzitter

,

S.B.M. Jongerius

secretaris

.
Terug naar begin van de pagina