Goedkeuringsbesluit vaststelling wachtgeldpremies 2005 UWV

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 08-12-2004 t/m 31-12-2005

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 december 2004, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/F&W/2004/79882 A, houdende goedkeuring van de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vastgestelde wachtgeldpremies 2005

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 116, tweede lid, van de Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566)

Besluit:

[Vervallen per 01-01-2006]

Goed te keuren de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bij besluit van 15 november 2004 op grond van artikel 85, eerste lid, Werkloosheidswet voor het jaar 2005 vastgestelde premiepercentages voor de wachtgeldfondsen.

Dit besluit wordt, tezamen met het besluit van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van 15 november 2004 en de toelichting daarop, geplaatst in de Staatscourant.

Den Haag, 8 december 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina