Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2005

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2005

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Overwegende, dat het indexcijfer der CAO-lonen, inclusief bijzondere beloningen, per 30 september 2004 afwijkt van het overeenkomstig indexcijfer per 30 september 2003;

Gelet op artikel 9, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002;

Besluit:

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekendgemaakt in de Staatscourant, de Curaçaose Courant en de Landscourant van Aruba.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2005. Zij wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2005.

Den Haag, 7 december 2004

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina