Regeling vaststelling prijsfactoren kwalificatieprofielen proeftuinen 2004 - 2005

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 23-10-2005 t/m 22-01-2014

Regeling vaststelling prijsfactoren kwalificatieprofielen proeftuinen 2004 - 2005

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 23-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. wet:

  de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • b. studiebelastingsuren:

  de studiebelastingsuren zoals voor een beroepsopleiding opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen.

Artikel 2. Vaststelling prijsfactoren en overzicht proeftuinen

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 Voor de kwalificaties opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling worden de prijsfactoren voor het studiejaar 2004-2005 vastgesteld, als bepaald in die bijlage.

Artikel 3. Beëindiging bekostiging landelijk aanbod beroepsonderwijs

[Vervallen per 23-01-2014]

De bekostiging aan de hand van de maatstaf, bedoeld in artikel 2.2.2, tweede lid onder a, van de wet, van de kwalificaties bedoeld in deze regeling, wordt, behoudens artikel 2.2.2., derde lid, van de wet, beëindigd met ingang van het studiejaar:

 • 2005 - 2006 indien het aantal studiebelastingsuren 1600 of minder bedraagt;

 • 2006 - 2007 indien het aantal studiebelastingsuren meer dan 1600 en minder dan 3201 bedraagt;

 • 2007 - 2008 indien het aantal studiebelastingsuren meer dan 3200 en minder dan 4801 bedraagt;

 • 2008 - 2009 indien het aantal studiebelastingsuren meer dan 4800 bedraagt.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 Deze regeling zal met de toelichting in het Gele Katern worden geplaatst. Bijlage 1 zal separaat aan de instellingen worden gezonden.

 • 2 Van deze plaatsing en het ter inzage leggen zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Datum inwerkingtreding

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2004.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling prijsfactoren kwalificatieprofielen proeftuinen 2004 - 2005.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

drs. M. Rutte

Bijlage 1

[Vervallen per 23-01-2014]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Crebo-code nieuw kwalificatie-profiel

Naam nieuw kwalificatieprofiel

prijsfactor

Niveau

leerweg

Nominale studiebelasting

Naam verantwoordelijk kenniscentrum

70501

Verspaner

1.2

2

BOL/BBL

3200

Kenteq

70502

Installatiemonteur werktuigkundige installaties-W

1.2

2

BOL/BBL

3200

Kenteq

70503

Installatiemonteur werktuigkundige installaties-W

1.2

3

BOL/BBL

4800

Kenteq

70504

Monteur Machinebouw/ Mechatronica

1.2

2

BOL/BBL

3200

Kenteq

70505

Monteur Machinebouw/ Mechatronica

1.2

3

BOL/BBL

4800

Kenteq

70506

Monteur Machinebouw/ Mechatronica

1.2

4

BOL/BBL

6400

Kenteq

70507

Technicus middenkader WEI

1.2

4

BOL/BBL

6400

Kenteq

70508

Distributiemonteur

1.2

2

BOL/BBL

3200

Kenteq

70509

Distributiemonteur

1.2

3

BOL/BBL

4800

Kenteq

70510

Distributiemonteur

1.2

4

BOL/BBL

6400

Kenteq

71001

Verkoper

1.1

2

BOL/BBL

3200

KCH

71002

Ondernemer detailhandel

1.1

4

BOL/BBL

6400

KCH

71501

Doktersassistent

1.5

4

BOL/BBL

6400

OVDB

71502

Verpleegkundige

1.1

4

BOL/BBL

6400

OVDB

71503

Sport- en bewegingscoördinator

1.5

4

BOL/BBL

6400

OVDB

71505

Helpende

1.1

2

BOL/BBL

3200

OVDB

71506

Zorghulp

1.1

1

BOL/BBL

1600

OVDB

71507

Verzorgende

1.1

3

BOL/BBL

4800

OVDB

72001

Timmerkracht

1.2

2

BOL/BBL

3200

Bouwradius

72002

Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra

1.2

4

BOL/BBL

6400

Bouwradius

72502

Servicemedewerker ict

1.1

2

BOL/BBL

3200

Ecabo

72503

Ict-medewerker

1.1

3

BOL/BBL

4800

Ecabo

72504

Ict-beheerder

1.1

4

BOL/BBL

6400

Ecabo

72505

Applicatieontwikkelaar

1.1

4

BOL/BBL

6400

Ecabo

72506

Netwerkbeheerder

1.1

4

BOL/BBL

6400

Ecabo

72507

Administratief medewerker

1

2

BOL/BBL

3200

Ecabo

72508

Secretaresse

1

3

BOL/BBL

4800

Ecabo

72509

Managementassistent

1

4

BOL/BBL

6400

Ecabo

72510

Medewerker klantcontact en sales

1

3

BOL/BBL

4800

Ecabo

72511

Medewerker Marketing en Communicatie

1

4

BOL/BBL

6400

Ecabo

72512

Boekhoudkundig medewerker

1

3

BOL/BBL

4800

Ecabo

72513

Administrateur

1

4

BOL/BBL

6400

Ecabo

73501

Medewerker slagerij

1.3

2

BOL/BBL

3200

SVO

74001

Artiest

1.1

4

BOL/BBL

6400

GOC

74002

DTP

1.3

3

BOL/BBL

4800

GOC

74003

medewerker Podiumtechniek

1.3

2

BOL/BBL

3200

GOC

74004

medewerker Podiumtechniek

1.3

3

BOL/BBL

4800

GOC

74005

medewerker Podiumtechniek

1.3

4

BOL/BBL

6400

GOC

74006

mediatechnologie

1.3

4

BOL/BBL

6400

GOC

74007

mediamanagement

1.3

4

BOL/BBL

6400

GOC

74501

AV-productie

1.3

2

BOL/BBL

3200

Savantis

74502

AV-productie

1.3

3

BOL/BBL

4800

GOC

74503

AV-productie

1.3

4

BOL/BBL

6400

VAPRO

74504

Mediavormgever

1.3

4

BOL/BBL

6400

GOC

74505

Operator

1.4

2

BOL/BBL

3200

VAPRO

74506

Allround operator

1.4

3

BOL/BBL

4800

VAPRO

74507

Leidinggevend operator

1.4

4

BOL/BBL

6400

VAPRO

74508

Chemisch-fysisch analist

1.4

4

BOL/BBL

6400

VAPRO

75001

Ondernemer Horeca Bakkerij

1.3

4

BOL/BBL

6400

LOB HTV

75002

Commercieel medewerker reizen

1.3

2

BOL/BBL

3200

LOB HTV

75003

Commercieel medewerker reizen

1.3

3

BOL/BBL

4800

LOB HTV

75004

Vakman/vakvrouw Banketbakker

1.3

2

BOL/BBL

3200

LOB HTV

75005

Vakman/vakvrouw Banketbakker

1.3

3

BOL/BBL

4800

LOB HTV

75501

Vormgever Reclame, Presentatie en Communicatie

1.3

2

BOL/BBL

3200

Savantis

75502

Vormgever Reclame, Presentatie en Communicatie

1.3

4

BOL/BBL

6400

Savantis

75503

Schilder

1.3

2

BOL/BBL

3200

Savantis

75504

Stukadoor

1.3

2

BOL/BBL

3200

Savantis

76001

Logistiek medewerker

1.2

2

BOL/BBL

3200

VTL

76003

Chauffeur Personenvervoer

1.2

2

BOL/BBL

3200

VTL

76501

Machinist infra

1.7

3

BOL/BBL

4800

SBW

76502

Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra

1.2

4

BOL/BBL

6400

SBW

77001

Verkoopadviseur

1.3

3

BOL/BBL

4800

Innovam

78001

Technisch Oogheelkundig Assistent

1.3

4

BOL/BBL

6400

SVGB

77501

Arbeidsmarktgekwalificeerde assistent (brede assistentenopleiding)

1.16

1

BOL/BBL

1600

Kenteq

             
Terug naar begin van de pagina