Regeling tot wijziging van de bijlagen II en IV bij het Besluit beheer sociale-huursector

[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 30-06-2015

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2 december 2004, nr. MJZ 2004100399, Directie Juridische Zaken/Afdeling Wetgeving, tot wijziging van de bijlagen II en IV bij het Besluit beheer sociale-huursector

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 26, vijfde lid, en 39a, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursector;

Besluit:

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijnstraat 8 te ’s-Gravenhage.

Den Haag, 2 december 2004

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker

Bijlage A

[Vervallen per 01-07-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te Den Haag.]

Bijlage B

[Vervallen per 01-07-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te Den Haag.]

Terug naar begin van de pagina