Warenwetregeling ftalaten in speelgoed en kinderverzorgingsartikelen

[Regeling vervallen per 20-09-2005.]
Geraadpleegd op 15-04-2024.
Geldend van 11-12-2004 t/m 19-09-2005

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 december 2004, nr. VGP/P&L 2538514, houdende Warenwetregeling ftalaten in speelgoed en kinderverzorgingsartikelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 4 en 15, eerste lid, van de Warenwet;

Gelet op beschikking 2004/781/EG van de Commissie van 18 november 2004 tot wijziging van beschikking 1999/815/EG betreffende maatregelen houdende een verbod van het op de markt brengen van speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen die bestemd zijn om door kinderen jonger dan drie jaar in de mond te worden gestopt en vervaardigd zijn van zacht PVC dat bepaalde ftalaten bevat (Pb EU L344);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 20-09-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. speelgoedartikel: elke waar die is ontworpen of kennelijk is bestemd om door kinderen bij het spelen te worden gebruikt;

  • b. kinderverzorgingsartikel: elke waar die bestemd is om de slaap, de ontspanning en de voeding, alsmede het zuigen door kinderen te vergemakkelijken.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 20-09-2005]

Het is verboden speelgoed en kinderverzorgingsartikelen te verhandelen die bedoeld zijn om door kinderen jonger dan drie jaar in de mond te worden gestopt indien deze geheel of gedeeltelijk zijn vervaardigd van zacht PVC dat meer dan 0,1 gewichtsprocent van een of meer van de volgende stoffen bevat:

  • di-‘isononyl’ ftalate (DINP) CAS No 28553-12-0 EINECS No 249-079-5

  • bis(2-ethylhexyl) ftalate (DEHO) CAS No 117-81-7 EINECS No 204-211-0

  • dioctyl ftalate (DNOP) CAS No 117-84-0 EINECS No 204-214-7

  • di-‘isodecyl’ftalate (DIDP) CAS No 26761-40-0 EINECS No 247-977-1

  • benzyl butyl ftalate (BBP) CAS No 85-68-7 EINECS No 201-622-7

  • dibutyl ftalate (DBP) CAS No 84-74-2 EINECS No 201-557-4.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 20-09-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 20 september 2005.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 20-09-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling ftalaten in speelgoed en kinderverzorgingsartikelen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Naar boven