Goedkeuringsbesluit Kaderbesluit en 27 specifieke besluiten van het CCMS

Geldend van 01-12-2004 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 december 2004, nr. IBE/BO-2535849, houdende de goedkeuring van het kaderbesluit en de 27 specifieke besluiten van het Centraal College Medische Specialismen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op:

artikel 14, tweede lid, onder f, van de Wet BIG;

– artikel 14, tweede lid, van de Regeling inzake de opleiding en registratie van specialisten;

Besluit:

De besluiten

  • Kaderbesluit van de CCMS,

  • de 27 specifieke besluiten van de CCMS, inzake anesthesiologie, cardiologie, cardio-thoracale chirurgie, dermatologie en venerologie, heelkunde, interne geneeskunde, keel-neus-oorheelkunde, kindergeneeskunde, klinische genetica, klinische geriatrie, longziekten en tuberculose, maag-darm-leverziekten, medische microbiologie, neurochirurgie, neurologie, nucleaire geneeskunde, oogheelkunde, orthopedie, pathologie, plastische chirurgie, psychiatrie, radiologie, radiotherapie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde, urologie, verloskunde en gynaecologie,

goed te keuren.

Dit besluit zal samen met de desbetreffende besluiten van het Centraal College Medische Specialismen worden gepubliceerd in de Staatscourant, met uitzondering van de 16 bijlagen met eindtermen uit de specifieke besluiten, deze worden gepubliceerd op de web site van de KNMG www.knmg.nl/ore.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina