Besluit PT bijzondere heffing fruit en champignons 2005

[Regeling materieel uitgewerkt per 18-12-2005.]
Geldend van 24-07-2005 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 30 november 2004, houdende de vaststelling van de bedragen van de bestemmingsheffing ten behoeve van de teelt van fruit en champignons voor het jaar 2005 (Besluit PT bijzondere heffing fruit en champignons 2005)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,

gelet op artikel 4, tweede lid, van de Verordening PT bijzondere heffing fruit en champignons 2005;

gehoord de Commissie voor groenten en fruit d.d. 18 november 2004;

BESLUIT:

Artikel 1

Voor de volgende, in het eerste lid van artikel 4 van de Verordening PT bijzondere heffing fruit en champignons 2005 genoemde groepen, wordt de heffing voor het jaar 2005 als volgt vastgesteld:

Groep

Omschrijving

Bedrag

32

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van appelen

€ 73,65 per ha

33

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van peren

€ 109,63 per ha

34

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van klein fruit

€ 310,01 per ha

35

cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de open grond van overige pit- en steenvruchten

€ 165,21 per ha

36

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van akkerbouwmatig geteeld fruit

€ 36,72 per ha

60

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt onder glas van fruit

€ 7,58 per are

75

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van champignons

€ 1,64 per m2 teeltoppervlakte

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na publicatie in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT bijzondere heffing fruit en champignons 2005.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie

Zoetermeer, 30 november 2004

De voorzitter

,

J. van der Veen

De secretaris

,

C. Kuijvenhoven

Terug naar begin van de pagina