Vaststelling subsidieplafond 2005 in het kader van de ’Subsidieregeling beurzenprogramma Delta’

Geldend van 10-12-2004 t/m heden

Vaststelling subsidieplafond 2005 in het kader van de ’Subsidieregeling beurzenprogramma Delta’

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Vaststelling subsidieplafond

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidie op grond van de Subsidieregeling beurzenprogramma DELTA ten behoeve van het kalenderjaar 2005 bedraagt€ 3.724.000,-

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Gele Katern waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele Katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

drs. M. Rutte

Terug naar begin van de pagina