Regeling aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (gpl), schooljaar 2003 - 2004 en 2004 - 2005

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 10-12-2004 t/m 31-07-2008

Regeling aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (gpl), schooljaar 2003 - 2004 en 2004 - 2005

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

artikel 84b, tweede lid, 85, vijfde lid, en artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit

Paragraaf I. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1. schoolsoortgroep 1:

 • 2. schoolsoortgroep 2: scholen voor vwo, havo en scholengemeenschappen vwo/havo;

 • 3. schoolsoortgroep 3: scholengemeenschappen (vwo/)havo/mavo, inclusief de afdeling leerwegondersteunend onderwijs;

 • 4. schoolsoortgroep 4: scholengemeenschappen (vwo/)havo/mavo/vbo, inclusief de afdelingen leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs.

Paragraaf II. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2004

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 2. Landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2004

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Voor de directie bedraagt per 1 januari 2004 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor:

  • a. schoolsoortgroep 1: €  69.182,85

  • b. schoolsoortgroep 2: €  82.570,29

  • c. schoolsoortgroep 3: €  81.688,94

  • d. schoolsoortgroep 4: €  79.349,83

 • 2 De landelijke gemiddelde personeelslast voor de leraren wordt per school bepaald volgens de formule:

  cf x ggl +c.

  Daarbij is:

  • cf: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde coëfficiënt.

   Deze bedraagt per 1 januari 2004 voor:

   • a. schoolsoortgroep 1: €  1.093,78

   • b. schoolsoortgroep 2: €  1.521,78

   • c. schoolsoortgroep 3: €  1.309,04

   • d. schoolsoortgroep 4: €  1.152,77

  • ggl: de gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren als bedoeld in de publicatie van 27 februari 1998, VO/FB/1998/7449 (Gele katern 1998, 7) en van 10 augustus 1998, VO/FB/1998/30920 (Gele katern 1998, 18), en

  • c: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde vaste voet.

   Deze bedraagt per 1 januari 2004 voor:

   • a. schoolsoortgroep 1: €  10.950,47

   • b. schoolsoortgroep 2: € 1.743,85

   • c. schoolsoortgroep 3: €  7.866,41

   • d. schoolsoortgroep 4: €  10.202,28

 • 3 Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt per 1 januari 2004 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats €  36.272,17, ongeacht de schoolsoortgroep.

Artikel 3. Aanvullende personele bekostiging vanaf 1 januari 2004

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Indien een aanvullende bekostiging op grond van artikel 85a, eerste lid, van de WVO wordt verstrekt, zijn op de vaststelling van de bekostiging het tweede tot en met het vierde lid van toepassing.

 • 2 Voor de directieformatie geldt de voor de school in artikel 2, eerste lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

 • 3 Voor de lerarenformatie bedraagt per 1 januari 2004 de gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor

  • a. schoolsoortgroep 1: €  58.059,75

  • b. schoolsoortgroep 2: €  66.586,76

  • c. schoolsoortgroep 3: €  63.238,66

  • d. schoolsoortgroep 4: €  59.921,27

 • 4 Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt de in artikel 2, derde lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

Paragraaf III. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 juli 2004

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 4. Landelijke gemiddelde personeelslast per 1 juli 2004

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Voor de directie bedraagt per 1 juli 2004 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor:

  • a. schoolsoortgroep 1: €  69.401,62

  • b. schoolsoortgroep 2: €  82.831,40

  • c. schoolsoortgroep 3: €  81.947,26

  • d. schoolsoortgroep 4: €  79.600,75

 • 2 De landelijke gemiddelde personeelslast voor de leraren wordt per school bepaald volgens de formule:

  cf x ggl +c.

  Daarbij is:

  • cf: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde coëfficiënt.

   Deze bedraagt per 1 juli 2004 voor:

   • a. schoolsoortgroep 1: €  1.097,22

   • b. schoolsoortgroep 2: €  1.526,59

   • c. schoolsoortgroep 3: €  1.313,18

   • d. schoolsoortgroep 4: €  1.156,41

  • ggl: de gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren als bedoeld in de publicatie van 27 februari 1998, VO/FB/1998/7449 (Gele katern 1998, 7) en van 10 augustus 1998, VO/FB/1998/30920 (Gele katern 1998, 18), en

  • c: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde vaste voet.

   Deze bedraagt per 1 juli 2004 voor:

   • a. schoolsoortgroep 1: €  10.984,90

   • b. schoolsoortgroep 2: € 1.749,37

   • c. schoolsoortgroep 3: €  7.891,28

   • d. schoolsoortgroep 4: €  10.234,46

 • 3 Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt per 1 juli 2004 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats €  36.386,87, ongeacht de schoolsoortgroep.

Artikel 5. Aanvullende personele bekostiging vanaf 1 juli 2004

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Indien een aanvullende bekostiging op grond van artikel 85a, eerste lid, van de WVO wordt verstrekt, zijn op de vaststelling van de bekostiging het tweede tot en met het vierde lid van toepassing.

 • 2 Voor de directieformatie geldt de voor de school in artikel 4, eerste lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

 • 3 Voor de lerarenformatie bedraagt per 1 juli 2004 de gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor

  • a. schoolsoortgroep 1: €  58.242,29

  • b. schoolsoortgroep 2: €  66.797,33

  • c. schoolsoortgroep 3: €  63.438,64

  • d. schoolsoortgroep 4: €  60.110,24

 • 4 Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt de in artikel 4, derde lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

Paragraaf IV. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 augustus 2004

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 6. Landelijke gemiddelde personeelslast per 1 augustus 2004

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Voor de directie bedraagt per 1 augustus de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor:

  • a. schoolsoortgroep 1: €  68.926,80

  • b. schoolsoortgroep 2: €  82.264,70

  • c. schoolsoortgroep 3: €  81.386,61

  • d. schoolsoortgroep 4: €  79.056,16

 • 2 De landelijke gemiddelde personeelslast voor de leraren wordt per school bepaald volgens de formule:

  cf x ggl +c.

  Daarbij is:

  • cf: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde coëfficiënt.

   Deze bedraagt per 1 augustus 2004 voor:

   • a. schoolsoortgroep 1: €  1.090,90

   • b. schoolsoortgroep 2: €  1.518,73

   • c. schoolsoortgroep 3: €  1.304,61

   • d. schoolsoortgroep 4: €  1.150,86

  • ggl: de gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren als bedoeld in de publicatie van 27 februari 1998, VO/FB/1998/7449 (Gele katern 1998, 7) en van 10 augustus 1998, VO/FB/1998/30920 (Gele katern 1998, 18), en

  • c: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde vaste voet. Deze bedraagt per 1 augustus 2004 voor:

   • a. schoolsoortgroep 1: €  10.921,52

   • b. schoolsoortgroep 2: €  1.740,35

   • c. schoolsoortgroep 3: €  7.839,84

   • d. schoolsoortgroep 4: €  10.185,38

 • 3 Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt per 1 augustus 2004 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats €  36.137,93, ongeacht de schoolsoortgroep.

Artikel 7. Aanvullende personele bekostiging vanaf 1 augustus 2004

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Indien een aanvullende bekostiging op grond van artikel 85a, eerste lid, van de WVO wordt verstrekt, zijn op de vaststelling van de bekostiging het tweede tot en met het vierde lid van toepassing.

 • 2 Voor de directieformatie geldt de voor de school in artikel 6, eerste lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

 • 3 Voor de lerarenformatie bedraagt per 1 augustus 2004 de gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor:

  • a. schoolsoortgroep 1: €  57.862,79

  • b. schoolsoortgroep 2: €  66.362,15

  • c. schoolsoortgroep 3: €  63.024,99

  • d. schoolsoortgroep 4: €  59.718,46

 • 4 Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt de in artikel 6, derde lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

Paragraaf V. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 oktober 2004

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 8. Landelijke gemiddelde personeelslast per 1 oktober 2004

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Voor de directie bedraagt per 1 oktober de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor:

  • a. schoolsoortgroep 1: €  68.926,80

  • b. schoolsoortgroep 2: €  82.264,70

  • c. schoolsoortgroep 3: €  81.386,61

  • d. schoolsoortgroep 4: €  79.056,16

 • 2 De landelijke gemiddelde personeelslast voor de leraren wordt per school bepaald volgens de formule:

  cf x ggl +c.

  Daarbij is:

  • cf: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde coëfficiënt.

   Deze bedraagt per 1 oktober 2004 voor:

   • a. schoolsoortgroep 1: €  1.105,62

   • b. schoolsoortgroep 2: €  1.518,73

   • c. schoolsoortgroep 3: €  1.304,61

   • d. schoolsoortgroep 4: €  1.158,26

  • ggl: de gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren als bedoeld in de publicatie van 27 februari 1998, VO/FB/1998/7449 (Gele katern 1998, 7) en van 10 augustus 1998, VO/FB/1998/30920 (Gele katern 1998, 18), en

  • c: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde vaste voet. Deze bedraagt per 1 oktober 2004 voor:

   • a. schoolsoortgroep 1: €  11.068,91

   • b. schoolsoortgroep 2: € 1.740,35

   • c. schoolsoortgroep 3: €  7.839,84

   • d. schoolsoortgroep 4: €  10.250,86

 • 3 Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt per 1 oktober 2004 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats €  36.137,93, ongeacht de schoolsoortgroep.

Artikel 9. Aanvullende personele bekostiging vanaf 1 oktober 2004

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Indien een aanvullende bekostiging op grond van artikel 85a, eerste lid, van de WVO wordt verstrekt, zijn op de vaststelling van de bekostiging het tweede tot en met het vierde lid van toepassing.

 • 2 Voor de directieformatie geldt de voor de school in artikel 8, eerste lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

 • 3 Voor de lerarenformatie bedraagt per 1 oktober 2004 de gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor:

  • a. schoolsoortgroep 1: €  58.643,64

  • b. schoolsoortgroep 2: €  66.362,15

  • c. schoolsoortgroep 3: €  63.024,99

  • d. schoolsoortgroep 4: €  60.102,39

 • 4 Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt de in artikel 8, derde lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

Paragraaf VI. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2005

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 10. Landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2005

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Voor de directie bedraagt per 1 januari de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor:

  • a. schoolsoortgroep 1: €  69.249,18

  • b. schoolsoortgroep 2: €  82.649,46

  • c. schoolsoortgroep 3: €  81.767,26

  • d. schoolsoortgroep 4: €  79.425,91

 • 2 De landelijke gemiddelde personeelslast voor de leraren wordt per school bepaald volgens de formule:

  cf x ggl +c.

  Daarbij is:

  • cf: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde coëfficiënt.

   Deze bedraagt per 1 januari 2005 voor:

   • a. schoolsoortgroep 1: €  1.110,69

   • b. schoolsoortgroep 2: €  1.525,83

   • c. schoolsoortgroep 3: €  1.310,72

   • d. schoolsoortgroep 4: €  1.163,63

  • ggl: de gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren als bedoeld in de publicatie van 27 februari 1998, VO/FB/1998/7449 (Gele katern 1998, 7) en van 10 augustus 1998, VO/FB/1998/30920 (Gele katern 1998, 18), en

  • c: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde vaste voet. Deze bedraagt per 1 januari 2005 voor:

   • a. schoolsoortgroep 1: €  11.119,69

   • b. schoolsoortgroep 2: € 1.748,49

   • c. schoolsoortgroep 3: €  7.876,51

   • d. schoolsoortgroep 4: €  10.298,37

 • 3 Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt per 1 januari 2005 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats €  36.306,95, ongeacht de schoolsoortgroep.

Artikel 11. Aanvullende personele bekostiging vanaf 1 januari 2005

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Indien een aanvullende bekostiging op grond van artikel 85a, eerste lid, van de WVO wordt verstrekt, zijn op de vaststelling van de bekostiging het tweede tot en met het vierde lid van toepassing.

 • 2 Voor de directieformatie geldt de voor de school in artikel 10, eerste lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

 • 3 Voor de lerarenformatie bedraagt per 1 januari 2005 de gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor:

  • a. schoolsoortgroep 1: €  58.912,71

  • b. schoolsoortgroep 2: €  66.672,53

  • c. schoolsoortgroep 3: €  63.319,76

  • d. schoolsoortgroep 4: €  60.380,94

 • 4 Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt de in artikel 10, derde lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

Paragraaf VII. Maatregelen schooljaar 2004 - 2005

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 12. Percentage vergoeding kosten van werkloosheidsuitkeringen of suppleties inzake arbeidsongeschiktheid voor het schooljaar 2004 - 2005

[Vervallen per 01-08-2008]

Voor de periode van 1 augustus 2004 tot en met 31 december 2004 is het percentage in verband met de kosten van werkloosheidsuitkeringen of suppleties inzake arbeidsongeschiktheid, bedoeld in artikel 84b van de WVO: 0,1%. Met ingang van 1 januari 2005 is het percentage vastgesteld op 1,75%.

Artikel 13. Beloningsdifferentiatie en leerlingbegeleiding voor het praktijkonderwijs met declaratiebekostiging

[Vervallen per 01-08-2008]

Voor het schooljaar 2004 - 2005 bedraagt de impuls voor de beloningsdifferentiatie en leerlingbegeleiding voor scholen voor praktijkonderwijs, waarop artikel 9 van het Besluit RVC’s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging van toepassing is, €  68,- per leerling. Het aantal leerlingen wordt gebaseerd op de telling van 1 oktober 2003.

Paragraaf VIII. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Gele katern waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (gpl), schooljaar 2003 - 2004 en 2004 - 2005.

Deze regeling zal met toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze bijlage behoort bij de Regeling aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (gpl), schooljaar 2003 - 2004 en 2004 - 2005.

Overzicht GPL-bedragen schooljaar 2003-2004 en 2004-2005

Soort bedrag

Bedrag per 1 augustus 2003

Bedrag per 1 januari 2004

Bedrag per 1 juli 2004

Bedrag per 1 augustus 2004

Bedrag per 1 oktober 2004

Bedrag per 1 januari 2005

Schoolsoortgroep 1

Directie:

€  67.938,32

€ 69.182,85

€ 69.401,62

€ 68.926,80

€ 68.926,80

€ 69.249,18

OP coëfficient:

€ 1.067,06

€ 1.093,78

€ 1.097,22

€ 1.090,90

€ 1.105,62

€ 1.110,69

OP constante:

€ 10.682,88

€ 10.950,47

€ 10.984,90

€ 10.921,52

€ 11.068,91

€ 11.119,69

OP gpl aanvullende

bekostiging:

€ 56.641,29

€ 58.059,75

€ 58.242,29

€ 57.862,79

€ 58.643,64

€ 58.912,71

Schoolsoortgroep 2

Directie:

€ 81.084,94

€ 82.570,29

€ 82.831,40

€ 82.264,70

€ 82.264,70

€ 82.649,46

OP coëfficient:

€ 1.493,20

€ 1.521,78

€ 1.526,59

€ 1.518,73

€ 1.518,73

€ 1.525,83

OP constante:

€ 1.711,10

€ 1.743,85

€ 1.749,37

€ 1.740,35

€ 1.740,35

€ 1.748,49

OP gpl aanvullende

bekostiging:

€ 65.336,14

€ 66.586,76

€ 66.797,33

€ 66.362,15

€ 66.362,15

€ 66.672,53

Schoolsoortgroep 3

Directie:

€ 80.219,44

€ 81.688,94

€ 81.947,26

€ 81.386,61

€ 81.386,61

€ 81.767,26

OP coëfficient:

€ 1.284,45

€ 1.309,04

€ 1.313,18

€ 1.304,61

€ 1.304,61

€ 1.310,72

OP constante:

€ 7.718,68

€ 7.866,41

€ 7.891,28

€ 7.839,84

€ 7.839,84

€ 7.876,51

OP gpl aanvullende

bekostiging:

€ 62.050,91

€ 63.238,66

€ 63.438,64

€ 63.024,99

€ 63.024,99

€ 63.319,76

Schoolsoortgroep 4

Directie:

€ 77.922,41

€ 79.349,83

€ 79.600,75

€ 79.056,16

€ 79.056,16

€ 79.425,91

OP coëfficient:

€ 1.128,06

€ 1.152,77

€ 1.156,41

€ 1.150,86

€ 1.158,26

€ 1.163,63

OP constante:

€ 9.983,56

€ 10.202,28

€ 10.234,46

€ 10.185,38

€ 10.250,86

€ 10.298,37

OP gpl aanvullende

bekostiging:

€ 58.636,62

€ 59.921,27

€ 60.110,24

€ 59.718,46

€ 60.102,39

€ 60.380,94

OOP alle groepen:

€ 35.619,67

€ 36.272,17

€ 36.386,87

€ 36.137,93

€ 36.137,93

€ 36.306,95

Terug naar begin van de pagina