Instellingsbesluit baten-lastendienst Algemene Inspectiedienst

[Regeling vervallen per 23-09-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2011.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2010

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister van Financiën tot instelling van de baten-lastendienst Algemene Inspectiedienst (Instellingsbesluit baten-lastendienst Algemene Inspectiedienst)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister van Financiën,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 23-09-2011]

  • 1 Aan de Algemene Inspectiedienst wordt de status van baten-lastendienst als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001, verleend.

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: Algemene Inspectiedienst.

Artikel 3

[Vervallen per 23-09-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten-lastendienst Algemene Inspectiedienst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 november 2004

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina