Regeling vaststelling premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 november 2004, nr. Z/F-2528429, houdende vaststelling van premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2005 (Regeling vaststelling premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2005)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, artikel 15, eerste lid, eerste en tweede volzin, artikel 15a, eerste lid, artikel 15b, eerste lid, van de Ziekenfondswet, artikel 7, eerste lid, artikel 10a, eerste lid, artikel 13a, eerste lid, artikel 14, tweede en derde lid, en artikel 14a, eerste lid, eerste volzin, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op 13,45.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 15, eerste lid, eerste volzin, van de Ziekenfondswet, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op 8,2.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 15, eerste lid, tweede volzin, van de Ziekenfondswet, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op 4,9.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 15a, eerste lid, van de Ziekenfondswet, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op 8,2.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 15b, eerste lid, van de Ziekenfondswet wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op 8,2.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

De premie, bedoeld in artikel 13a, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op een bedrag van € 4,80 per dag.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op 8,2.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 14, derde lid, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op 6,2.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2006]

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 14a, eerste lid, eerste volzin, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op 8,2.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2006]

De premie, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op een bedrag van € 18,34 per maand.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2006]

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op 10,5.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina