Vaststellingsregeling subsidieplafond krachtens de Regeling innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten opkomende markten (2004-III)

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 26-11-2004 t/m 10-06-2005

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 19 november 2004, nr. WJZ 4073267, houdende vaststelling van een subsidieplafond krachtens de Regeling innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten opkomende markten (2004-III)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6, tweede lid, van de Regeling innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten opkomende markten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

Als subsidieplafond voor het verlenen van subsidies krachtens de Regeling innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten opkomende markten op aanvragen, ontvangen in de periode van 6 september 2004 tot en met 3 december 2004, wordt vastgesteld: € 1.400.000,–.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 november 2004

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina