Goedkeuringsbesluit kaderbesluit en drie specifieke besluiten van de CHVG betreffende [...] en Medische zorg voor verstandelijk gehandicapten

Geldend van 16-11-2004 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 november 2004, nr. IBE/BO-2532070, houdende de goedkeuring van het kaderbesluit en drie specifieke besluiten van de CHVG betreffende Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en Medische zorg voor verstandelijk gehandicapten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 14, tweede lid, onder f, van de Wet BIG en artikel 14, tweede lid, van de Regeling inzake de opleiding en registratie van specialisten;

Besluit:

Het besluit:

  • Kaderbesluit CHVG,

  • specifiek besluit Huisartsgeneeskunde,

  • specifiek besluit Verpleeghuisgeneeskunde,

  • specifiek besluit Medische zorg voor verstandelijk gehandicapten,

goed te keuren.

Dit besluit zal samen met de desbetreffende besluiten van het College voor Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina