Besluit terbeschikkingstelling ambtenaren aan de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat

Geraadpleegd op 26-11-2022.
Geldend van 26-11-2004 t/m heden

Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende terbeschikkingstelling ambtenaren van de divisie Vervoer aan de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en artikel 15 van de Wet havenstaatcontrole;

Besluit:

Artikel 1

De aan de divisie Vervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat verbonden ambtenaren die belast zijn met toezicht en opsporing, worden ter beschikking gesteld aan de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat:

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2004.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Naar boven