Wijzigingsregeling Subsidieregeling breedband Kenniswijk

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 14 november 2004, nr. WJZ 4056998, houdende wijziging van de Subsidieregeling breedband Kenniswijk

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2009]

  • A [Red: Wijzigt de Subsidieregeling breedband Kenniswijk.]

  • B [Red: Wijzigt de Subsidieregeling breedband Kenniswijk.]

  • C [Red: Wijzigt de Subsidieregeling breedband Kenniswijk.]

  • D [Red: Wijzigt de Subsidieregeling breedband Kenniswijk.]

  • E [Red: Wijzigt de Subsidieregeling breedband Kenniswijk.]

  • F [Red: Wijzigt de Subsidieregeling breedband Kenniswijk.]

  • G [Red: Wijzigt de Subsidieregeling breedband Kenniswijk.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van de artikel I, onderdeel A, subonderdeel 2, onderdeel D, subonderdeel 2, onderdeel b, onderdeel E, subonderdeel 1, die in werking treden met ingang van 1 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen 2 en 3 die ter inzage worden gelegd bij LASER, vestiging Diemen, Dalsteindreef 9, 1112 XC Diemen

Den Haag, 14 november 2004

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina