Fiscale beleidsregels oktober 2004

Geraadpleegd op 23-03-2023.
Geldend van 17-11-2004 t/m heden

Fiscale beleidsregels oktober 2004

De Staatssecretaris van Financiën geeft kennis van het volgende.

In de maand oktober 2004 zijn de volgende beleidsregels op de website www.minfin.nl geplaatst. In verband met het bepaalde in artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht liggen deze beleidsregels, vanaf datum publicatie op de website, tevens ter inzage bij de afdeling Bibliotheek en documentatie van het Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7 te Den Haag.

Vennootschapsbelasting; fiscale eenheid

Besluit van 22 september 2004 nr. CCP2004-812M

Omzetbelasting en verschotten en doorlopende posten

Besluit van 23 september 2004 nr. DGB2004/4800M

Vrijstelling van inkomstenbelasting voor functionarissen van internationale organisaties

Besluit van 23 september 2004 nr. IFZ2004/764M

Vervanging uitvoeringsvoorschriften en formulieren bij diverse Nederlandse belastingverdragen

Besluit van 28 september 2004 nr. IFZ2004/668M

Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingverdragen, uitgezonderd die met België, Frankrijk, de Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland

Besluit van 28 september 2004 nr. IFZ2004/687M

Energie-investeringsaftrek; onderdeel bedrijfsmiddel; grens € 450

Besluit van 28 september 2004 nr. CPP2004/1136M

Afhandeling bezwaarschriften aankoopkosten

Besluit van 29 september 2004 nr. DGB2004/4945M

Overgangsrecht bijleenregeling bij vervreemding eigen woning

Besluit van 1 oktober 2004 nr. CPP2004/1696M

Verruiming indieningstermijn doorlopende fiscale eenheid

Besluit van 3 oktober 2004 nr. CPP2004/1113M

Verruiming indieningstermijn aansluitende fiscale eenheid

Besluit van 3 oktober 2004 nr. CPP2004/1114M

Samenloop overgangsrecht en nieuw regime fiscale eenheid

Besluit van 3 oktober 2004 nr. CPP2004/1259M

Rechtsvorm; moeder/dochterrichtlijn

Besluit van 5 oktober 2004 nr. CPP2004/1515M

Autodealer-besluit 2004

Besluit van 5 oktober 2004 nr. CPP2004/2051M

Stroomlijning en intensivering wederzijdse bijstand Nederland-Litouwen

Kennisgeving van 5 oktober 2004 nr. DGB2004/4746M, Stcrt. nr. 194

Margeregeling op ingeruilde gazonmaaiers

Besluit van 6 oktober 2004 nr. CPP2004/1592M

Vennootschapsbelasting. Hybride aandelenoptieregeling

Besluit van 6 oktober 2004 nr. CPP2004-1351M

Loonbelasting/premie volksverzekeringen. Publicatie fiscale beoordelingen CAO-teksten

Besluit van 8 oktober 2004 nr. CPP2004-1892M

CAO-beoordeling groenten- en fruitverwerkende industrie 2002-2004

Besluit van 8 oktober 2004 nr. CPP2004-857M

CAO-beoordeling Graanbe- en verwerkende Bedrijven 2003

Besluit van 8 oktober 2004 nr. CPP2004-858M

CAO-beoordeling Contractspelers betaald voetbal Nederland 2003-2005

Besluit van 8 oktober 2004 nr. CPP2004-861M

CAO-beoordeling voor het Kartonage- en Flexibele Verpakkingsbedrijf 2003

Besluit van 8 oktober 2004 nr. CPP2004-866M

CAO-beoordeling Groothandel in Bloembollen 2003

Besluit van 8 oktober 2004 nr. CPP2004/885M

CAO-beoordeling Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 2003-2004

Besluit van 8 oktober 2004 nr. CPP2004-890M

CAO-beoordeling Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 2002-2003

Besluit van 8 oktober 2004 nr. CPP2004-891M

CAO-beoordeling Boeken- en Tijdschriftenuitgeverijbedrijf 2003

Besluit van 8 oktober 2004 nr. CPP2004-892M

CAO-beoordeling Tandtechniek 2003-2004

Besluit van 8 oktober 2004 nr. CPP2004-894M

CAO-beoordeling Tandtechniek inzake Sociaal Fonds 2004

Besluit van 8 oktober 2004 nr. CPP2004-895M

CAO-beoordeling voor het Bouwbedrijf 2002-2004

Besluit van 8 oktober 2004 nr. CPP2004-896M

CAO-beoordeling bedrijfstakeigen regelingen voor het bouwbedrijf 2001-2003

Besluit van 8 oktober 2004 nr. CPP2004-897M

CAO-beoordeling Zeilmakerijen 2002-2003

Besluit van 8 oktober 2004 nr. CPP2004-1891M

Inkomstenbelasting. Winst uit onderneming. Kwijtscheldingswinst en verjaring

Besluit van 13 oktober 2004 nr. CPP2004-1616M

Loonbelasting. Loon in natura, cultuurabonnement

Besluit van 13 oktober 2004 nr. CPP2004-1032M

Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten inkomsten in natura

Besluit van 13 oktober 2004 nr. CPP2004-1606M

Begrip afvalstoffen in de afvalstoffenbelasting

Besluit van 19 oktober 2004 nr. CPP2004-1172M

Terbeschikkingstellingsregeling en call-optie

Besluit van 20 oktober 2004 nr. CPP2004-1901M

Naar boven