Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945 (Ministerie van SZW)

Geldend van 15-01-2005 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945 (Ministerie van SZW)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 4 oktober 2004, nr. arc-2004.01462/3);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken behorende tot de archieven van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, nrs. ON 134762 d.d. 07-03-1967 en KAZ 185111 d.d. 16-01-1967), categorieën 121, 122 en 140 en

De ‘Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van de Directie Internationale Zaken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid Cultuur en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. MMA/Ar 0949 d.d. 16-01-1986 (gepubliceerd in de Staatscourant 1986, 74)) en

De ‘Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van de districtbureaus van de arbeidsinspectie van het Directoraat-Generaal van de arbeid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. MMA/Ar 1222 d.d. 13-05-1986 (gepubliceerd in de Staatscourant 1986, 21) en gewijzigd bij beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nrs. CD/A91.448 d.d. 19-08-1991 en CDAZ 91/1987 d.d. 19-08-1991 (gepubliceerd in de Staatscourant 1991, 202)) en

De ‘Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van de Directie emigratie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nrs. MMA/Ar 1868 d.d. 17-03-1987 en CAKAZ 87/40 d.d. 17-03-1987 (gepubliceerd in de Staatscourant 1987, 73) en gewijzigd bij beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nrs. CD/A91.707 d.d. 27-06-1991 en CDAZ 91/1724 d.d. 27-06-1991 (gepubliceerd in de Staatscourant 1991, 139)) en

De ‘Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid’ (vastgesteld bij beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nrs. CD/A91.708 d.d. 20-08-1991 en CDAZ 91/1982 d.d. 20-08-1991 (gepubliceerd in de Staatscourant 1991, 197)) en

De ‘Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het Directoraat van de arbeid’ (vastgesteld bij beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nrs. 93.209WK/EIB d.d. 30-04-1993 en CDAZ 93/0757 d.d. 30-04-1993 (gepubliceerd in de Staatscourant 1992, 82)) en

De ‘Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van de Loontechnische Dienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid’ (vastgesteld bij beschikking van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nrs. MMA/AR-U-1430 II en C.A. K.A.Z./86/175 d.d. 15-07-1986 (gepubliceerd in de Staatscourant 1986, 162)), categorieen 41, 49 t/m 52. Lijst van de te vernietigen categorieën archiefbescheiden van de gewesten’, categorieën 32 t/m 34

worden ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 11 november 2004

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

plv. Secretaris-Generaal

,

P. Hennephof

Terug naar begin van de pagina