Besluit HPA aanwijzing IAD als toezichthouder tuchtrecht 2004

[Regeling vervallen per 29-04-2007.]
Geldend van 05-12-2004 t/m 28-04-2007

Besluit van het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 11 november 2004 tot aanwijzing van de Interne Accountantsdienst van het HPA als toezichthouder (Besluit HPA aanwijzing IAD als toezichthouder tuchtrecht 2004)

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;

Gelet op artikel 1, eerste lid van het Besluit HPA toezichthouders tuchtrecht 2003;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 29-04-2007]

De Interne Accountantsdienst (IAD) van het Hoofdproductschap Akkerbouw wordt ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in het Besluit HPA toezichthouders tuchtrecht 2003 genoemde verordeningen aangewezen.

Artikel 2

[Vervallen per 29-04-2007]

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Den Haag, 11 november 2004

Th.A.M. Meijer

voorzitter

R.J.M. ten Berge

secretaris

Terug naar begin van de pagina