Besluit HPA verdeling vlasvezels en hennepvezels 2004

[Regeling materieel uitgewerkt per 03-12-2006.]
[Regeling vervallen per 14-02-2009.]
Geldend van 18-06-2005 t/m 13-02-2009

Besluit HPA verdeling vlasvezels en hennepvezels 2004

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw heeft,

gelet op artikel 7, tweede lid, van de Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2001,

gehoord de Commissie Vlas,

op 11 november 2004 het volgende besluit vastgesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 14-02-2009]

De aan Nederland toegewezen Gegarandeerde Nationale Hoeveelheid van 5.550 ton, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Verordening, wordt voor het seizoen 2004/2005 als volgt over de korte vlasvezels en de hennepvezels verdeeld:

  • a. voor korte vlasvezels wordt de hoeveelheid per hectare vastgesteld op 1,21 ton

  • b. voor hennepvezels wordt de hoeveelheid per hectare vastgesteld op 3,00 ton.

Artikel 3

[Vervallen per 14-02-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juli 2004.

Artikel 4

[Vervallen per 14-02-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit HPA verdeling vlasvezels en hennepvezels 2004.

Den Haag, 11 november 2004

Th.A.M. Meijer

voorzitter

R.J.M. ten Berge

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 19 mei 2005, nr. TRCJZ/2004/6248.

Terug naar begin van de pagina