Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2005

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 10 november 2004 tot aanwijzing van ondernemersorganisaties in de veehandel, de vleeswarenindustrie en de vleesindustrie in verband met de toepassing van de Schilthuisaftrek (Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2005)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op de artikelen 5, 8 en 10 van de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2005;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Als ondernemersorganisatie in de veehandel als bedoeld in artikel 5 van de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) worden aangewezen:

  • -

   Afdelingen Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee;

  • -

   Centrale Bond van Paardenhandelaren in Nederland;

  • -

   Centrale Vereniging voor Coöperatieve Handel.

Artikel 2

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

 • 2 Dit besluit wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2005.

Zoetermeer, 10 november 2004

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina