Besluit PDV aanwijzing IAD als toezichthouder tuchtrecht 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 28-11-2004 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Diervoeder van 10 november 2004 tot aanwijzing van de IAD als toezichthouder (Besluit PDV aanwijzing IAD als toezichthouder tuchtrecht 2004)

Het bestuur van het Productschap Diervoeder;

Gelet op artikel 1 van het Besluit PDV toezichthouder tuchtrecht 2003;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

De Interne Accountantsdienst (IAD) van het Hoofdproductschap Akkerbouw wordt ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in het Besluit PDV toezichthouder tuchtrecht 2003 genoemde verordeningen aangewezen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Den Haag, 10 november 2004

Th.A.M. Meijer

voorzitter

R.J.M. Berge

secretaris

Terug naar begin van de pagina