Tijdelijk besluit nummergebruik overheidstoegangsvoorziening

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 08-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 28-07-2018.
Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-07-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 08-11-2004 Stb. 2004, 584
28-07-2018 t/m 25-05-2018 Nieuw 11-07-2018 Stb. 2018, 249 11-07-2018 Stb. 2018, 250
18-09-2009 Vervallen 02-09-2009 Stb. 2009, 378 02-09-2009 Stb. 2009, 378
19-11-2004 Nieuwe-regeling 08-11-2004 Stb. 2004, 584 08-11-2004 Stb. 2004, 584
Naar boven