Algemene wet inzake rijksbelastingen, vaststelling modellen van uitnodigingen tot het doen van aangifte en enkele andere formulieren

[Regeling vervallen per 14-12-2011.]
Geldend van 21-11-2004 t/m 13-12-2011

Algemene wet inzake rijksbelastingen, vaststelling modellen van uitnodigingen tot het doen van aangifte en enkele andere formulieren

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Vaststelling modellen

[Vervallen per 14-12-2011]

Dit besluit is een vervolg op de besluiten van 27 december 2000, nr. RTB2000/3358M, 9 januari 2002, nr. CPP2002/49M en 4 maart 2003, nr. CPP2003/636M. In deze besluiten vindt de vaststelling van modellen van uitnodigingen tot het doen van aangifte en enkele andere formulieren plaats. Het overzicht van de modellen zijn in de bijlage opgenomen. Met de vaststelling wordt aangegeven dat de Belastingdienst van belastingplichtige of inhoudingsplichtige verlangt dat alleen van deze modellen gebruik wordt gemaakt. De modellen liggen ter inzage bij de afdeling Bibliotheek en documentatie van het Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7 te Den Haag.

Inwerkingtreding

[Vervallen per 14-12-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Bijlage bij besluit van 5 november 2004 nr. CPP2004/2142M, Stcrt. 224

[Vervallen per 14-12-2011]

Document code

Middel/Onderwerp

Functie van het document

 

Accijns en verbruiksbelasting

 

ACC 14

Aanvraag accijnszegels voor sigaren

Formulier

ACC 15

Aanvraag accijnszegels voor rooktabak

Formulier

ACC 16

Aanvraag accijnszegels voor sigaretten

Formulier

ACC 17

Aanvraag belastingzegels voor pruimtabak en snuiftabak

Formulier

ACC 18

Retourzending van accijnszegels voor sigaretten

Formulier

ACC 19

Retourzending van accijnszegels voor sigaren

Formulier

ACC 20

Retourzending van accijnszegels voor rooktabak

Formulier

ACC 21

Retourzending van belastingzegels voor pruimtabak en snuiftabak

Formulier

ACC 45

Weekaangifte verbruiksbelastingen

Aangifte

ACC 47

Accijns/verbruiksbelastingen, Periodieke aangifte, uitslag uit accijnsgoederenplaats en/of inrichting van verbruiksbelasting

Aangifte

ACC 48

Accijns/verbruiksbelastingen Dagaangifte

Aangifte

ACC 57

Accijnswijziging

Aangifte

ACC 61

Aangifte Regulerende energiebelasting (Tariefswijziging REB)

Aangifte

ACC 66

Aangifte artikel 53a tweede lid van de Wet op de accijns

Aangifte

ACC 68

Teruggaaf accijns halfzware olie en gasolie voor zware vrachtauto’s

Formulier

ACC 69

Teruggaaf accijns halfzware olie en gasolie buitenlandse zware vrachtauto’s

Formulier

ACC 74

Teruggaaf accijns gasolie en halfzware olie lichte vrachtauto’s, bussen, bestelauto’s en taxi’s

Formulier

ACC 75

Teruggaaf accijns gasolie en halfzware olie buitenlandse lichte vrachtauto’s, bussen, bestelauto’s en taxi’s

Formulier

ACC 76

Teruggaaf accijns bepaalde minerale oliën i.v.m. tariefsverlaging

Formulier

ACC 77

Verzoek om teruggaaf heffingen op bepaalde minerale oliën commerciële luchtvaart (excl. Toelichting)

Verzoek

     

DV 140

Aangifte oppervlakterecht

Aangifte

DV 141

Aangifte cijns op aardgas en aardolie

Aangifte

     
 

Centrale verwerking Uitstelregeling belastingconsulenten

 

Vpb 101

Verzoek uitstel aangiften Uitstelregeling belastingconsulenten

Verzoek

Vpb 102

Verzoek Bijzonder/incidenteel uitstel aangiften Uitstelregeling belastingconsulenten

Verzoek

Vpb 105

Opgaaf (So)Fi-nummers Uitstelregeling belastingconsulenten

Formulier

Vpb 107

Opgaaf Aanwijzen aangiften Uitstelregeling belastingconsulenten

Formulier

Vpb 108

Verzoek uitstel aangiften vennootschapsbelasting Gebroken boekjaren

Verzoek

     
 

Vennootschapsbelasting 2003

 

Vpb 200

Aangifte vennootschapsbelasting, kalenderjaar 2003 of boekjaar 2003/2004

Aangifte

Vpb 201

Opgaaf bij aangifte kerngegevens kalenderjaar 2003 of boekjaar 2003/2004

Aangifte

Vpb 202

Specificatie nr. 1: investeringsaftrek en desinvesteringen kalenderjaar 2003 of boekjaar 2003/2004

Aangifte

Vpb 203

Specificatie nr. 2: dochtermaatschappijen kalenderjaar 2003 of boekjaar 2003/2004

Aangifte

Vpb 204

Specificatie nr. 3: aandeelhouders kalenderjaar 2003 of boekjaar 2003/2004

Aangifte

Vpb 205

Specificatie nr. 4: buitenlandse resultaten en berekening voorkoming dubbele belasting kalenderjaar 2003 of boekjaar 2003/2004

Aangifte

     

Vpb 207

Opgaaf bij aangifte vennootschapsbelasting buitenlands belastingplichtigen kalenderjaar 2003 of boekjaar 2002/2003

Aangifte

Vpb 210

Aangifte en inlegvel vennootschapsbelasting buitenl. Bel.pl. kalenderjaar 2003 of boekjaar 2002/2003

Aangifte

Vpb 211

Specificatie nr. 1: investeringsaftrek en desinvesteringen kalenderjaar buitenlands belastingplichtigen 2003 of boekjaar 2002/2003

Aangifte

Vpb 213

Specificatie nr. 2: dochtermaatschappijen buitenlands belastingplichtigen kalenderjaar 2003 of boekjaar 2002/2003

Aangifte

Vpb 214

Specificatie nr. 4: buitenlandse resultaten en berekening voorkoming dubbele belasting buitenlands belastingplichtigen kalenderjaar 2003 of boekjaar 2002/2003

Aangifte

Vpb 218

Schattingsformulier winstaandeel bij aangifte Vpb

Formulier

Vpb 219

Schattingsformulier winstaandeel

Formulier

     
 

Dividendbelasting

 

DIV 1

Aangifte dividendbelasting

Aangifte

DIV 2

Opgaaf Dividendbelasting Vrijstelling EG-moeder–dochterrichtlijn

Aangifte

DIV 5

Aangifte dividendbelasting (verkorte versie)

Aangifte

DIV 11

Teruggaaf dividendbelasting binnenland Euro variant

Aangifte

DIV 12

Teruggaaf dividendbelasting beleggingsinstellingen

Aangifte

     
 

Kapitaalsbelasting

 

RV 2

Bijlagen Aandelenfusie

Aangifte

RV 3

Kapitaalsbelasting

Aangifte

     
 

Milieu

 

ML 011

Brandstoffenbelasting kolen

Aangifte

ML 015

Verzoek teruggaaf brandstoffenbelasting

Verzoek

ML 016

Verzoek teruggaaf brandstoffenbelasting (opwekken elektriciteit)

Verzoek

ML 026

Afvalstoffenbelasting

Aangifte

ML 027

Grondwaterbelasting

Aangifte

ML 031

Grondwaterbelasting, vaststelling aangifteplicht

Formulier

ML 040

Energiebelasting

Aangifte

ML 041

Belasting op leidingwater

Aangifte

ML 043

Teruggaaf regulerende energiebelasting instellingen (toezenden)

Verzoek

ML 044

Teruggaaf regulerende energiebelasting instellingen (uitreiken)

Verzoek

     
 

BPM

 

BPM 3

Periodieke aangifte voor vergunninghouders

Aangifte

BPM 13

Aangifteformulier

Aangifte

BPM 14

Berekeningsformulier bij de aangifte

Aangifte

     
 

Omzetbelasting 2003

 

CBA 16

Opgaaf rekeningnummer voor teruggaaf

Formulier

OB 3

Verzoek om inlichtingen ontheffing administratieve verplichtingen

Formulier

OB 63

EU Certificaat van uitvoer

Aangifte

OB 64

Verzoek om teruggaaf liefdadige instellingen

Formulier

OB 65

Verzoek om teruggaaf OB voor diplomatieke goederen (Nederlandstalig)

Formulier

OB 68

Verzoek om teruggaaf buitenlands belastingplichtigen

Formulier

OB 69

Aangifte omzetbelasting, tijdvak

Aangifte

OB 97

Intracomm. levering en verwerving van nieuwe vervoermiddelen

Aangifte

OB 100

Verzoek om teruggaaf OB voor diplomatieke goederen (Engels/Franstalig)

Formulier

OB 125

Opgaaf Intracommuncautaire leveringen

Formulier

OB 126

Bijlage bij opgaaf ICL (bij OB 125)

Formulier

OB 140

Aangifte omzetbelasting over verstreken tijdvakken

Aangifte

OB 160

Verzoek teruggaaf OB en REB aan tuinbouwers 2003

Formulier

     
 

Omzetbelasting 2004

 

CBA 16

Opgaaf rekeningnummer voor teruggaaf

Formulier

OB 3

Verzoek om inlichtingen ontheffing administratieve verplichtingen

Formulier

OB 160

Verzoek teruggaaf OB en EB aan tuinbouwers 2004

Formulier

     
 

BTW compensatiefonds

 

OB 77

Opgaaf (excl toelichting)

Formulier

     
 

Kansspelbelasting

 

KA 1

Aangifte kansspelbelasting voor organisatoren

Aangifte

KA 2

Aangifte kansspelbelasting (prijzen en buitenlandse kansspelen)

Aangifte

     
 

Loonbelasting (2003 e.v.)

 

LB 2

Loonbelastingkaart 2003 en Jaaropgavekaart 2003 Sociale verzekeringen

 

LB 3

Loonbelastingkaart 2003

Formulier

LB 4

Loonbelastingkaart 2003 en Jaaropgavekaart 2003 Sociale verzekeringen

 

LB 5

Loonbelastingkaart 2003 Huispersoneel

 

LB 6

Loonbelastingkaart Meewerkend kind (KJ) 2003

Formulier

LB 7

Verbeterde Loonbelastingkaart 2003

Formulier

LB 12

Jaaropgaaf 2003

 

LB 13

Jaaropgaaf 2003 mechanisch enkel

 

LB 14

Jaaropgaaf 2003 mechanisch dubbel

 

LB 91

Opgaaf Loonbelastingkaarten 2003

Formulier

LB 102

Aangifte loonbelasting/premie volksverzekeringen

Aangifte

LB 114

Aangifte over verstreken tijdvakken excl. Toelichting

Formulier

AL 93

Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie v.a. 2003

Formulier

LB 121

Afrekeningsaangifte Speur- & Ontwikkelingswerk 2003

Aangifte

LB 145

Jaaropgavekaart Sociale verzekeringen 2003

 

LB 156

Melding ARBO-investeringen voor non-profit organisaties 2003

Melding

IB 47, 49

Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde

Formulier

     
 

Loonbelasting (2004 e.v.)

 

LB 3

Loonbelastingkaart 2004

Formulier

LB 5

Loonbelastingkaart 2004 Huispersoneel

 

LB 7

Verbeterde Loonbelastingkaart 2004

Formulier

LB 8

Loonbelastingverklaring 2004

Formulier

LB 24

Gageverklaring artiesten en beroepssporters vanaf 1 januari 2004

Formulier

LB 44

Aanvraag kostenvergoedingsbeschikking artiesten en beroepssporters

Formulier

LB 102

Aangifte Loonbelasting/premies volksverzekeringen

Aangifte

LB 114

Aangifte over verstreken tijdvakken excl. Toelichting

Formulier

LB 202

Loonbelastingverklaring Bijlage studenten- en scholierenregeling

 
     
 

Overige 2004 e.v.

 

AL 703

Melding/Verzoek om verklaring Energie-investeringsaftrek (EIA) IB/Vpb excl. Toelichting

Melding

AL 705

Melding Milieu-investeringsaftrek/Willekeurige afschrijving (MIA/VAMIL) excl. Toelichting

Melding

IB 155

Melding Willekeurige afschrijving Farbo IB/Vpb excl. Toelichting

Melding

LB 156

Melding ARBO-investeringen voor non-profit organisaties 2004

Melding

     
 

Belastingdienst/UWV

 

CTP 158

Verzoek Deblokkering G rekening

Verzoek

CTP 237

Verzoek Opheffing G rekening

Verzoek

OV 94

Betalingsproblemen bij belastingen en premies

Formulier

OV 145

Aanvraag G rekening

Formulier

     
 

Invordering

 

OV 10

Kwijtschelding van belasting en/of premie voor ondernemingen

Verzoek

OV 11

Kwijtschelding van belasting en/of premie voor particulieren

Verzoek

OV 14

Informatie bij een verzoek tot toetreding in een buitengerechtelijk akkoord

Formulier

     
 

Overdrachtsbelasting/Assu.Bel.

 

RV 4

Overdrachtsbelasting

Aangifte

RV 5

Overdrachtsbelasting, aandelen

Aangifte

RV 6

Overdrachtsbelasting, lidmaatschapsrechten

Aangifte

RV 7

Overdrachtsbelasting, teruggaaf

Aangifte

RV 27

Overdracht Economisch eigendom

Formulier

RV 30

Aangifte Assurantiebelasting

Aangifte

     
 

Successie

 

SUC 37

Recht van successie/schenking/recht van overgang

Aangifte

SUC 60

Recht van successie

Aangifte

SUC 63

Recht van schenking

Aangifte

SUC 65

Recht van overgang, (schenking)

Aangifte

SUC 66

Recht van overgang (overlijden) excl. Toelichting

Aangifte

     
 

BZM

 

EV 3

Aangifte belasting zware motorrijtuigen

Aangifte

EV 4

Aangifte belasting zware motorrijtuigen/versnelde procedure

Aangifte

EV 7

Verzoek BZM versnelde procedure

Formulier

MB 87

Verzoek BZM/teruggaaf gecombineerd vervoer

Formulier

     
 

MRB

 

MB 1

Aangifte MRB Autobus, buitenlands kenteken, aanhangwagen

Aangifte

MB 2

Aangifte MRB, Verandering aan het motorrijtuig

Aangifte

MB 6

Verzoek MRB, Verrekening of teruggaaf

Formulier

MB 75

Definitieve opgaaf MRB/Regeling besloten busvervoer

Formulier

MB 76

Aangifte MRB Voorschot regeling besloten busvervoer

Aangifte

MB 77

Bijlage bij MB 075

Aangifte

MB 78

Bijlage bij MB 076

Aangifte

MB 85

Verklaring MRB/opgaaf stallingsadres tijdens schorsing

Formulier

MB 86

Machtiging MRB automatisch betalen

Formulier

MB 101

Bezwaar beschikking of naheffing

Formulier

MB 102

Verzoek bijzonder tarief/vrijstelling

Verzoek

     
 

Inkomstenbelasting 2003

 

IB 009

Uitstel en schattingsformulier F (bijlage bij aangifteformulier IB 319)

Formulier

IB 027

Specificatie investeringsaftrek 2003

Formulier

IB 300

Voorblad aangifte IB 2003

Aangifte

IB 301

Aangiftebiljet P 2003

Aangifte

IB 303

Aangiftebiljet O 2003

Aangifte

IB 309

Aangiftebiljet E 2003

Aangifte

IB 311

Aangiftebiljet T 2003

Formulier

IB 315

Aangiftebiljet C 2003

Aangifte

IB 319

Aangiftebiljet F 2003

Aangifte

IB 321

Aangiftebiljet Tj 2003

Formulier

IB 323

Aangiftebiljet Tc 2003

Formulier

IB 326

Aangiftebiljet M 2003

Aangifte

IB 329

Aangiftebiljet Th 2003

Formulier

IB 342

Opgaaf handtekening en aanvraag aangiftediskette 2003 Particulieren

Formulier

IB 354

Uitnodiging voor aangifte IB 2003 zonder diskette

Aangifte

IB 356

Uitnodiging voor aangifte IB 2003 voor buitenlandse belastingplichtigen

Aangifte

IB 357

Aangiftediskette 2003 (excl. Brochure)

Aangifte

IB 360

Uitnodiging voor aangifte IB 2003 via modem of internet

Aangifte

IB 364

Uitnodiging voor aangifte IB 2003

Aangifte

IB 377

Voorblad aangiftebiljet IB F 2003

Aangifte

IB 430

Opgaaf handtekening en aanvraag aangiftediskette Particulieren

Formulier

     
 

Inkomstenbelasting 2004

 

IB 151

Verzoek inkomsten-vennootschapsbelasting Vaststelling aftrekbaarheid restauratie- en onderhoudskosten voor monumentenpanden

Formulier

IB 319

Aangiftebiljet F 2004

Aangifte

IB 377

Voorblad aangiftebiljet IB F 2004

Aangifte

IB 410

Verzoek Voorlopige teruggaaf Aanvullende combinatiekorting

Formulier

IB 420

Voorlopige teruggaaf Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen eigen woning 2004

Formulier

IB 422

Voorlopige teruggaaf Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen 2004 met enkelvoudige bijlage

Formulier

IB 430

Opgaaf elektronische handtekening

Formulier

IB 432

Verzoek voorlopige teruggaaf Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen 2004 (excl. Brochure)

Elek. Verzoek

IB 436

Verzoek Voorlopige teruggaaf/geleidebrief VT-diskette Belastingdienst

Elek. Verzoek

IB 437

Verzoek Voorlopige teruggaaf/geleidebrief download versie www.Belastingdienst.nl

Elek. Verzoek

IB 438

Voorlopige teruggaaf Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen heffingskortingen 2004

Formulier

IB 439

Voorlopige teruggaaf Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen algemene heffingskorting 2004

Formulier

IB 440

Voorlopige teruggaaf Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen eigen woning 2004

Formulier

IB 442

Voorlopige teruggaaf Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen 2004 met enkelvoudige bijlage

Formulier

IB 448

Voorlopige teruggaaf Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen heffingskortingen 2004

Formulier

IB 449

Voorlopige teruggaaf Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen algemene heffingskorting 2004

Formulier

IB 425

Bijlage Belgische grensarbeiders bij VT 2004 (bij IB 422)

Formulier

IB 460

Voorlopige teruggaaf Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen buitenlandse belastingplichtigen 2004 met enkelvoudige bijlage

Formulier

IB 462

Voorlopige teruggaaf Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen algemene heffingskorting buitenlandse belastingplichtigen 2004

Formulier

IB 470

Voorlopige teruggaaf Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen buitenlandse belastingplichtigen 2004

Formulier

IB 472

Voorlopige teruggaaf Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen algemene heffingskorting buitenlandse belastingplichtigen2004

Formulier

     

ON 24

Opgaaf Gegevens startende ondernemer

Formulier

     
 

Verplichte Elektronische aangifte 2005

 

OB 351

Verzoek ontheffing Omzetbelasting

Verzoek

IB 351

Verzoek ontheffing Inkomstenbelasting/Vennootschapsbelasting

Verzoek

OB 062

Opgaaf handtekening Niet-Particulieren

Formulier

     
 

Belastingdienst Toeslagen 2005

 

TG 101

Aanvraag tegemoetkoming kinderopvang 2005

Aanvraag

TG 104

Extra formulierblad, aanvulling op aanvraag 2005

Aanvraag

TG 106

Wijziging na aanvraag tegemoetkoming kinderopvang 2005

Aanvraag

Terug naar begin van de pagina