Besluit W aanwijzing IAD als toezichthouder tuchtrecht 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 14-11-2004 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Wijn van 3 november 2004 tot aanwijzing van de IAD als toezichthouder (Besluit W aanwijzing IAD als toezichthouder tuchtrecht 2004)

Het bestuur van het Productschap Wijn;

Gelet op artikel 1 van het Besluit W toezichthouder tuchtrecht 2003;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

De Interne Accountantsdienst (IAD) van het Hoofdproductschap Akkerbouw wordt ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in het Besluit W toezichthouder tuchtrecht 2003 genoemde verordeningen aangewezen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Den Haag, 3 november 2004

Th.A.M. Meijer

voorzitter

J.N. Burghoorn

secretaris

Terug naar begin van de pagina