Besluit goedkeuring besluiten CSG

Geldend van 29-10-2004 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 oktober 2004, nr. IBE/BO-2524136, houdende de goedkeuring van de besluiten van het College voor Sociale Geneeskunde te weten het Kaderbesluit CSG en de drie specifieke besluiten betreffende Bedrijfsgeneeskunde, Maatschappij en gezondheid en Verzekeringsgeneeskunde

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op:

artikel 14, tweede lid, onder f, van de Wet BIG;

– artikel 14, tweede lid, van de Regeling inzake de opleiding en registratie van specialisten;

Besluit:

De besluiten van het College voor Sociale Geneeskunde

  • Kaderbesluit CSG

en de specifieke besluiten inzake

  • Bedrijfsgeneeskunde

  • Maatschappij & gezondheid

  • Verzekeringsgeneeskunde

goed te keuren.

Dit besluit zal samen met de desbetreffende vier besluiten van het College voor Sociale Geneeskunde worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina