Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wild en gevogelte 2005

[Regeling materieel uitgewerkt per 04-03-2006.]
Geldend van 12-03-2005 t/m heden

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 27 oktober 2004, houdende vaststelling bestemmingsheffing detailhandel in wild en gevogelte voor het jaar 2005 (Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wild en gevogelte 2005)

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

Gelet op de artikelen 95, tweede lid en 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie;

Gezien het advies van de Commissie voor de detailhandel in wild en gevogelte;

Besluit:

§ 2. De heffing

Artikel 3

  • 1 Aan degenen die een onderneming drijven, als bedoeld in artikel 2, wordt voor het jaar 2005 een bestemmingsheffing opgelegd ten behoeve van de Commissie voor de detailhandel in wild en gevogelte. Doel van deze bestemmingsheffing is bevordering van een gezonde sociaal-economische ontwikkeling van de detailhandel in wild en gevogelte door middel van professionalisering van de werkenden en ondernemingen in de branche en collectieve promotie.

  • 2 De heffing wordt vastgesteld op grondslag van het aantal verkoopplaatsen waarin de detailhandel in wild en gevogelte wordt uitgeoefend. De heffing bedraagt € 117,30 per verkoopplaats.

  • 3 In afwijking van het tweede lid bedraagt de heffing, indien de ondernemer uitsluitend de ambulante handel uitoefent € 117,30 per onderneming.

Deze verordening zal in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden bekend gemaakt.

Den Haag, 27 oktober 2004

A.F. Kolkman

voorzitter

E.E. van de Lustgraaf

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 2 december 2004 en door de Minister van Economische Zaken bij beschikking van 18 februari 2005, nr. EP/MW 5005149.

Terug naar begin van de pagina