Vaststellingsregeling basis- en variabele bedragen 2005 regionale brandweer en GHOR-bestuur

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 30-09-2010

Vaststellingsregeling basis- en variabele bedragen 2005 voor de regionale brandweer en het GHOR-bestuur

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2 van het Interim-Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen;

Besluit:

[Vervallen per 01-10-2010]

Onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), worden de volgende basis- en variabele bedragen voor 2005 voor de regionale brandweer en het GHOR-bestuur vastgesteld.

Het basisbedrag per regionale brandweer bedraagt: € 443.551,67.

Het basisbedrag per GHOR-bestuur bedraagt: € 588.736,34.

Het variabele bedrag dat wordt verdeeld over de regionale brandweren bedraagt: € 26.920.591,30.

Het variabele bedrag dat wordt verdeeld over de GHOR-besturen bedraagt: € 8.360.358,86.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina