Wijzigingsregeling Regeling rijonderricht motorrijtuigen (certificaat met betrekking tot eerste hulp bij ongevallen)

[Regeling vervallen per 02-12-2014.]
Geldend van 04-11-2004 t/m 01-12-2014

Regeling tot wijziging van de Regeling rijonderricht motorrijtuigen in verband met de door een aanvrager van het tweede deel van het examen, aan wie niet eerder een instructeursbewijs of een certificaat rijinstructeur is afgegeven, bij de aanvraag te overleggen certificaat met betrekking tot eerste hulp bij ongevallen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2, derde lid, van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 02-12-2014]

Tot 1 oktober 2005 kan de aanvrager aan wie niet eerder een instructeursbewijs of een certificaat rijinstructeur is afgegeven, aan het tweede deel van een examen deelnemen als hij bij de aanvraag in het bezit is van een geldig aan hem door het Oranje Kruis uitgereikt eenheidsdiploma EHBO of certificaat Kernvaardigheden Eerste Hulp.

Artikel III

[Vervallen per 02-12-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina