Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds rekening a (salmonellaschade) (PPE) 2005

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2010.]
Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 21 oktober 2004, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE rekening a voor het jaar 2005 (Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds rekening A (salmonellaschade) (PPE) 2005)

2. Pluimveevleessector

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die in het kalenderjaar 2005 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE rekening a een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede en derde lid bepaalde tarief.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren voor het verkrijgen van gebruikspluimvee voor vleesrassen kippen € 0,00011 per ingelegd broedei.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee voor vleesrassen kippen € 0,00122 per ingelegd broedei.

Artikel 3

 • 1 De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot (groot)moederdieren is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE rekening a een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2005 geplaatste eendagskuikens.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt ingeval van opfok (groot)moederdieren voor vleesrassen kippen € 0,01341 per eendagskuiken.

Artikel 4

 • 1 De ondernemer die moederdieren houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE rekening a over de door hem in het kalenderjaar 2005 gehouden moederdierenvoor vleesrassen kippen tegen een tarief van € 0,05597 per moederdier.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing is éénmaal per productieperiode van een moederdier verschuldigd:

  • a. zodra de moederdieren zijn geplaatst, of

  • b. zodra de moederdieren de leeftijd van 20 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen, of

  • c. zodra de moederdieren in productie genomen zijn, in het geval dat zij wederom in productie worden genomen.

Artikel 5

De ondernemer die vleeskuikens houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE rekening a een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2005 opgezette vleeskuikens tegen een tarief van € 0,00045 per opgezet vleeskuiken.

3. Legsector

Artikel 6

 • 1 De ondernemer die in het kalenderjaar 2005 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE rekening a een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren:

  • a. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee € 0,00156 per ingelegd broedei.

  • b. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van gebruikspluimvee € 0,00009 per ingelegd broedei.

Artikel 7

 • 1 De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot (groot)moederdieren of gebruikspluimvee is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE rekening a een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2005 geplaatste eendagskuikens.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:

  • a. voor legrassen kippen ingeval van opfok gebruikspluimvee € 0,00023 per eendagskuiken.

  • b. voor legrassen kippen ingeval van opfok (groot)moederdieren € 0,00925 per eendagskuiken.

Artikel 8

 • 1 De ondernemer die moederdieren voor legrassen kippen houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE rekening a een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief over de door hem in het kalenderjaar 2005 gehouden moederdieren van € 0,0665 per moederdier.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing is éénmaal per productieperiode van een moederdier verschuldigd:

  • a. zodra de moederdieren zijn geplaatst, of

  • b. zodra de moederdieren de leeftijd van 20 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen, of

  • c. zodra de moederdieren in productie genomen zijn, in het geval dat zij wederom in productie worden genomen.

Artikel 9

 • 1 De ondernemer die legkippen houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE rekening a een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2005 gehouden legkippen tegen een tarief van € 0,00046 per legkip.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid is gedurende de gehele productieperiode van een legkip éénmaal verschuldigd en wel zodra de legkippen de leeftijd van 18 weken hebben bereikt, onderscheidenlijk, indien de legkippen na deze leeftijd als zodanig zijn ontvangen, zodra zij zijn ontvangen.

5. Slotbepalingen

Artikel 11

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds rekening a (salmonellaschade) (PPE) 2005.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

 • 3 Deze verordening wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 21 oktober 2004

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 8 februari 2005 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 2 februari 2005, nr. TRCJZ/2004/5979.

Terug naar begin van de pagina