Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees (PPE) 2005

[Regeling materieel uitgewerkt per 19-03-2006.]
Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 21 oktober 2004 tot vaststelling van het geslacht gewicht ter uitvoering van de Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2005 en de Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2005 (Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees (PPE) 2005)

Artikel 2

  • 2 Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor die hoeveelheden waarvoor ten genoegen van het productschap is aangetoond dat een lager percentage van toepassing is.

Artikel 3

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

  • 2 Dit besluit wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en wordt aangehaald als: Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees (PPE) 2005.

Zoetermeer, 21 oktober 2004

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina