Besluit mandaatverlening directeur-generaal Voedsel en Waren Autoriteit (aanvragen [...] ex artikel 4, Warenwetbesluit kosmetische produkten)

[Regeling vervallen per 01-02-2018.]
Geldend van 14-03-2012 t/m 31-01-2018

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 oktober 2004, nr. VGP/P&L 2523709, houdende mandaatverlening aan de directeur-generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit tot het beslissen op aanvragen tot ontheffing van de verplichting als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel i, van het Warenwetbesluit kosmetische produkten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2018]

  • 2 De inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is bevoegd ter zake van het eerste lid ondermandaat te verlenen aan de Hoofdinspecteur van de divisie Consument en veiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

  • 3 De in het eerste lid bedoelde besluiten worden als volgt ondertekend:

    ‘De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze: de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit’; onderscheidenlijk

    ‘De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze: de Hoofdinspecteur van de divisie Consument en veiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit’.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina