Besluit erkenningscriteria laboratoria Verordening bestrijding Vesiculaire varkensziekte (PVV) 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 13-02-2005 t/m 31-12-2009

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 20 oktober 2004 tot vaststelling van erkenningscriteria voor laboratoria die de Vesiculaire varkensziekte monitoren (Besluit erkenningscriteria laboratoria Verordening bestrijding Vesiculaire varkensziekte (PVV) 2004)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees,

Gelet op artikel 2, derde lid, van de Verordening bestrijding Vesiculaire varkensziekte (PVV) 2004;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Een laboratorium komt in aanmerking voor een erkenning van het productschap indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit erkenningscriteria laboratoria Verordening bestrijding Vesiculaire varkensziekte (PVV) 2004.

  • 2 Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van publicatie.

Zoetermeer, 20 oktober 2004

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina