Instellingsbesluit baten-lastendienst Paresto

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Defensie en de Minister van Financiën van 13 oktober 2004, nr. F/2004010307, tot instelling van de baten-lastendienst Paresto

De Staatssecretaris van Defensie en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid van de Comptabiliteitswet;

Besluiten:

Artikel 1

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: baten-lastendienst Paresto.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 oktober 2004

De

Staatssecretaris

van Defensie,

C. van der Knaap

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina