Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen 2005 in verband met gebiedswijzigingen

[Regeling vervallen per 01-08-2013.]
Geldend van 29-10-2004 t/m 31-07-2013

Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen 2005 in verband met gebiedswijzigingen

Artikel 1. Vaststelling nieuwe stichtings- en opheffingsnormen

[Vervallen per 01-08-2013]

Voor de basisscholen in de onderstaande gemeenten worden de volgende stichtings- en opheffingsnormen vastgesteld:

Gemeente

Gemeentenummer

Opheffingsnorm

Stichtingsnorm

Geldrop-Mierlo

1771

151

252

Westland

1783

157

262

Midden-Delfland

1842

99

200

Artikel 2. In-de-plaats-treding

[Vervallen per 01-08-2013]

De in artikel 1 bedoelde normen treden met ingang van 1 januari 2005 in de plaats van de normen die voor de bij de herindeling betrokken gemeenten zijn vastgesteld in bijlage 1 en 2 van de regeling: ”aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2003” (van 18 oktober 2002 met kenmerk CFI/BPO-2002/82956, zoals gepubliceerd in Gele Katern nummer 24 van 30 oktober 2002).

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Gele Katern, waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als ’Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen 2005 in verband met gebiedswijzigingen’.

Deze regeling zal met toelichting in het Gele Katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina