Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit kosmetische produkten en Warenwetbesluit bestuurlijke boeten, ter implementatie van EU-richtlijnen

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2007.]
Geldend van 24-12-2004 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel III

Informatie geldend op 24-12-2004

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina