Ontwerp Plan van scholen 2005-2006-2007

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 01-12-2004 t/m 31-07-2008

Ontwerp Plan van scholen 2005-2006-2007

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 65, tweede lid van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Na overleg met de daarvoor in aanmerking komende organisaties;

Na overleg met de Tweede Kamer der Staten Generaal, met inachtneming van de vóór 1 januari 2004 ingediende aanvragen;

Besluit:

[Vervallen per 01-08-2008]

Vast te stellen het aan deze beschikking gehechte Plan van Scholen 2005-2006-2007;

Te bepalen dat het aan het Plan toegevoegde overzicht van de verzoeken die niet zijn ingewilligd, en de motivering daarvan als bedoeld in artikel 65a van de Wet op het voortgezet onderwijs, ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te Den Haag.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

[Vervallen per 01-08-2008]

Volg-

nr.

Onderwijs-

soort

Onderdeel van

school/scholen-

gemeenschap1

Plaats

van

vestiging

Rechtspersoon

Rich-

ting

Stich-

tings-

norm

Jaar-

tal

Bijzonder-

heden

01

Atheneum

Atheneum/havo/mavo

Wierden

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang.

255

 

Passende huisvesting ontbreekt

                 

02

Havo

Atheneum/havo/mavo

Wierden

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang.

270

 

Passende huisvesting ontbreekt

                 

03

Mavo

Atheneum/havo/mavo

Wierden

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang.

195

 

Passende huisvesting ontbreekt

04

Atheneum

Atheneum/havo/mavo

Amsterdam

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang.

255

2005

 
                 

05

Havo

Atheneum/havo/mavo

Amsterdam

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang.

270

2005

 
                 

06

Mavo

Atheneum/havo/mavo

Amsterdam

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang.

195

2005

 
                 

07

Vbo transport en logistiek

Lyceum/havo/mavo/vbo/lwoo

Utrecht

Bestuurscommissie Voortgezet Onderwijs Utrecht

OP

160

 

Passende huisvesting ontbreekt

                 

08

Lyceum

Lyceum/havo/mavo/vbo/lwoo

Zwijndrecht

Stichting Chr. VO Zwijndrechtse Waard

PC

460

2005

 
                 

09

Vbo grafische techniek

Lyceum/havo/mavo/vbo/lwoo

Almere

Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Almere

OP

160

 

Passende huisvesting ontbreekt

                 

10

Vbo grafische techniek

Atheneum/havo/mavo/vbo/lwoo

Zaanstad

Bestuurscommissie Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad

OP

160

 

Passende huisvesting ontbreekt

                 

11

Vbo consumptief

Lyceum/havo/mavo/vbo/lwoo

Sneek

Stichting CVO Zuid-West Fryslân

PC

160

 

Passende huisvesting ontbreekt

  1. Aangegeven is de samenstelling van de scholengemeenschap die ontstaat bij bekostiging van de gevraagde school of afdeling.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina