Instellingsbesluit baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en de Minister van Financiën van 7 oktober 2004, nr. 04R48972, tot instelling van de baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie (Instellingsbesluit baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie)

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en de Minister van Financiën,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet;

Besluiten:

Artikel 1

  • 1 Aan de directie Publiek en Communicatie van de Rijksvoorlichtingsdienst van het Ministerie van Algemene Zaken wordt de status van baten-lastendienst als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet, verleend.

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: Dienst Publiek en Communicatie.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister-President, Minister

van Algemene Zaken,

J.P. Balkenende

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina