Beleidsregel ontheffingverlening afgifte scheepsafval

[Regeling vervallen per 01-06-2022.]
Geraadpleegd op 22-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 15-10-2004.
Geldend van 15-10-2004 t/m 31-05-2022

Wetstechnische informatie voor bijlage

Informatie geldend op 15-10-2004

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Beleidsregel ontheffingverlening afgifte scheepsafval
    Artikel: 4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 15-10-2004)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-06-2022 Intrekking-regeling 15-12-2021 Stb. 2022, 198 15-12-2021 Stb. 2022, 198 Alg. 1
15-10-2004 Nieuwe-regeling 05-10-2004 Stcrt. 2004, 197 IVW/DS-2004.0079 05-10-2004 Stcrt. 2004, 197

Opmerkingen

  1. Beleidsregel van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
Naar boven