Goedkeuringsbesluit CCMS 2-1999 Opleidingseisen Cardiologie

Geldend van 05-10-2004 t/m heden

Goedkeuringsbesluit CCMS 2-1999 Opleidingseisen Cardiologie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op:

artikel 14, tweede lid, onder f, van de Wet BIG;

– artikel 14, tweede lid, van de Regeling inzake de opleiding en registratie van specialisten;

Besluit:

Het besluit CCMS 2-1999 inzake Opleidingseisen Cardiologie goed te keuren.

Dit besluit zal samen met het desbetreffende besluit van het Centraal College Medische Specialismen worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Het betreffende besluit treedt in werking met terugwerkende kracht tot 14 juni 2000.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina