Vaststellingsbesluit subsidieplafond inzake Matra-KAP en Matra-KNIP

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 16-10-2004 t/m 31-12-2005

Besluit van de Staatssecretaris voor Europese Zaken van 1 oktober 2004, nr. PRA/JBZ/138/04, tot vaststelling van een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken, inzake Matra – Kleine Ambassade Projecten (KAP) en Matra – Kleine Natuurbeheer Initiatieven projecten (KNIP)

De Staatssecretaris voor Europese Zaken,

Gelet op de artikelen 1.1.6 en 2.1.3 en 2.1.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.1.3. en 2.1.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van Matra – Kleine Ambassade Projecten geldt voor de periode van 1 mei 2004 tot en met 31 december 2004 een subsidieplafond van € 0,00 (zegge nul euro) voor subsidieverlening namens de staatssecretaris door de Nederlandse vertegenwoordiging in Praag.

  • 2 Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.1.3. en 2.1.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van Matra – Kleine Natuurbeheer Initiatieven projecten geldt voor de periode van 1 mei 2004 tot en met 31 december 2004 een subsidieplafond van € 0,00 (zegge nul euro) voor subsidieverlening namens de staatssecretaris door de Nederlandse vertegenwoordiging in Praag.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Staatssecretaris

voor Europese Zaken,
namens deze:
Harer Majesteits Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur in de Tsjechische Republiek,

I.L. van Veldhuizen-Rothenbücher

Terug naar begin van de pagina