Besluit gedifferentieerde premie WAO, opslagen en kortingen 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2005

Besluit gedifferentieerde premie WAO, opslagen en kortingen 2005

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 78 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor de berekening van de gedifferentieerde premie op grond van artikel 78 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering over het jaar 2005 worden voor alle takken van bedrijf en beroep de navolgende premies en parameters vastgesteld:

Gemiddeld premieplichtig loon

€ 25.700,00

Grens grote/kleine werkgever

€ 642.500,00

Gemiddelde percentage

1,71%

Maximumpremie grote werkgevers

6,84%

Gemiddeld werkgeversrisicopercentage

1,75%

Rekenpercentage

1,67%

Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever

1 jaar bekend

12,50

2 jaar bekend

3,43

3 jaar bekend

1,92

4 jaar bekend

1,36

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Het rekenpercentage, bedoeld in het artikel 1, wordt verhoogd respectievelijk verlaagd met de in artikel 4a van het Besluit premiedifferentiatie WAO bedoelde opslagen en kortingen voor kleine werkgevers, genoemd in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gedifferentieerde premie WAO, opslagen en kortingen 2005.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het rekenpercentage en het gemiddelde percentage, bedoeld in artikel 78, tweede lid, onder a en b, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, in werking met ingang van 1 januari 2005.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 27 september 2004

J.M. Linthorst

voorzitter Raad van bestuur UWV

Bijlage Sectorale opslagen en kortingen voor kleine werkgevers in 2005

[Vervallen per 01-01-2006]

 

Sector

Opslag/Korting

Premie

1

Agrarisch bedrijf

0,65

2,32

2

Tabakverwerkende industrie

-0,27

1,40

3

Bouwbedrijf

0,58

2,25

4

Baggerbedrijf

-0,29

1,38

5

Hout en Emballage ind., houtwaren- en borstel ind.

0,26

1,93

6

Timmerindustrie

-0,47

1,20

7

Meubel- en orgelbouwindustrie

0,16

1,83

8

Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereid. ind.

0,13

1,80

9

Grafische industrie

0,13

1,80

10

Metaalindustrie

0,12

1,79

11

Electrotechnische industrie

0,11

1,78

12

Metaal- en technische bedrijfstakken

-0,20

1,47

13

Bakkerijen

-0,06

1,61

14

Suikerverwerkende industrie

0,48

2,15

15

Slagersbedrijven

0,59

2,26

16

Slagers overig

1,44

3,11

17

Detailhandel en ambachten

0,50

2,17

18

Reiniging

1,26

2,93

19

Grootwinkelbedrijf

0,00

1,67

20

Havenbedrijven

-0,53

1,14

21

Havenclassificeerders

-0,39

1,28

22

Binnenscheepvaart

-0,70

0,97

23

Visserij

-0,77

0,90

24

Koopvaardij

-0,75

0,92

25

Vervoer KLM

0,00

1,67

26

Vervoer NS

0,00

1,67

27

Vervoer posterijen

0,00

1,67

28

Taxi- en ambulancevervoer

0,11

1,78

29

Openbaar vervoer

-1,35

0,32

30

Besloten busvervoer

0,51

2,18

31

Overig personenvervoer te land en in de lucht

-0,62

1,05

32

Overig goederenvervoer te land en in de lucht

-0,08

1,59

33

Horeca algemeen

-0,24

1,43

34

Horeca catering

-0,40

1,27

35

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

0,00

1,67

38

Banken

-1,01

0,66

39

Verzekeringswezen

-0,45

1,22

40

Uitgeverij

-0,50

1,17

41

Groothandel I

-0,45

1,22

42

Groothandel II

-0,13

1,54

43

Zakelijke dienstverlening I

-0,38

1,29

44

Zakelijke dienstverlening II

-0,90

0,77

45

Zakelijke dienstverlening III

-0,45

1,22

46

Zuivelindustrie

-0,98

0,69

47

Textielindustrie

1,42

3,09

48

Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

0,25

1,92

49

Chemische industrie

0,73

2,40

50

Voedingsindustrie

0,36

2,03

51

Algemene industrie

1,72

3,39

52

Uitzendbedrijven

0,06

1,73

53

Bewakingsondernemingen

-1,01

0,66

54

Culturele instellingen

-0,49

1,18

55

Overige takken van bedrijf en beroep

0,29

1,96

56

Schildersbedrijf

0,61

2,28

57

Stukadoorsbedrijf

1,53

3,20

58

Dakdekkersbedrijf

0,41

2,08

59

Mortelbedrijf

-0,90

0,77

60

Steenhouwersbedrijf

1,21

2,88

61

Overheid, onderwijs en wetenschappen

-0,28

1,39

62

Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht

-0,73

0,94

63

Overheid, defensie

0,00

1,67

64

Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen

-0,57

1,10

65

Overheid, openbare nutsbedrijven

-1,07

0,60

66

Overheid, overige instellingen

-1,01

0,66

67

Werk en (re)integratie

-0,59

1,08

68

Railbouw

-0,60

1,07

69

Telecommunicatie

-0,63

1,04

Terug naar begin van de pagina