Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet buitenlandse schepen

Geldend van 29-09-2004 t/m heden

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet buitenlandse schepen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Wet buitenlandse schepen;

Besluit:

Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina