Wijzigingsregeling Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor [...] RPL(G) en RPL(FB), en enkele wijzigingen JAR-FCL)

Geldend van 01-10-2004 t/m heden

Regeling tot wijziging van de Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001 in verband met onder meer het vervallen van het RPL(G) en het RPL(FB) en met enkele wijzigingen van JAR-FCL

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 5, 8, eerste lid, 9, en 10, tweede lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001.]

Artikel II

Met ingang van 1 oktober 2006 dient

  • a. iedere houder wiens RPL(FB) met ingang van 1 oktober 2004 wordt aangemerkt als een CPL(FB); en

  • b. ieder, die voor 1 oktober 2004 een opleiding is aangevangen ter verkrijging van het RPL(FB) en deze opleiding uiterlijk 1 januari 2006 heeft afgerond;

te beschikken over een bevoegdverklaring RT.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2004. Indien de Staatscourant, waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 29 september 2004, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina