Omzetbelasting; heffing ten aanzien van verschotten en doorlopende posten bij uitbestede [...] door advocaten, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus

[Regeling vervallen per 01-12-2009 met terugwerkende kracht tot en met 23-11-2009.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 22-11-2009

Wetstechnische informatie voor tekst

Informatie geldend op 01-01-2005

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina