Mandaatbesluit LNV secretaris-generaal en directeuren-generaal

[Regeling vervallen per 01-05-2011.]
Geldend van 28-01-2010 t/m 30-04-2011

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 september 2004, nr. TRCJZ/2004/5439, houdende verlening van machtiging aan de secretaris-generaal en de directeuren-generaal

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2011]

  • 1 De secretaris-generaal en de directeuren-generaal van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen met betrekking tot alle aangelegenheden van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waarvan ondertekening door de Minister is vereist, met uitzondering van de stukken en verklaringen welke naar aard en inhoud door de Minister persoonlijk moeten worden ondertekend.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2011]

De ondertekening, bedoeld in artikel 1, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE SECRETARIS-GENERAAL,’

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR-GENERAAL,’.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2011]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 20 augustus 2002, nr. TRCJZ/2002/9163 (Stcrt. 131), houdende machtiging aan de secretaris-generaal en de directeuren-generaal, wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV secretaris-generaal en directeuren-generaal.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 september 2004

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina