Intrekkingsbesluit Subsidieregeling schipperszorg binnenvaart

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geldend van 30-09-2004 t/m 30-06-2011

Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat omtrent de intrekking van de Subsidieregeling schipperszorg binnenvaart

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2011]

  • 1 De Subsidieregeling schipperszorg binnenvaart wordt ingetrokken.

  • 2 De Subsidieregeling schipperszorg binnenvaart blijft van toepassing op de behandeling van aanvragen die betrekking hebben op het jaar 2004 en zijn ingediend overeenkomstig die regeling.

  • 3 Andere aanvragen dan die, bedoeld in het tweede lid, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina